Voorwaarden

Heldere afspraken omtrent de huur van uw huurauto!
Wij houden bij Zijm van heldere afspraken omtrent de huur van uw huurauto. Onze voorwaarden zijn kort en bondig. Geen gedoe achteraf.

Verhuurvoorwaarden Zijm Euromobil

Algemene voorwaarden:

 • Op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten zijn de BOVAG Huurvoorwaarden van toepassing met inachtneming van de volgende aanvullende Zijm Euromobil voorwaarden.
 • Voertuigen worden, indien wij dit stellen, uitsluitend verhuurd binnen de regio van onze vestigingen.
 • Zijm Euromobil behoudt zich te allen tijde het recht, zonder opgaaf van reden, een voertuig niet te verhuren.
 • Zijm Euromobil behoudt te allen tijde het recht om prijzen & condities te wijzigen.
 • Zijm Euromobil behoudt te allen tijde het recht om een ander gelijkwaardig voertuig te leveren, indien gereserveerd voertuig om wat voor een reden dan ook, niet voorradig is.

Borgstelling:

 • Bij aanvang van de huurperiode is een borgsom vereist van € 250.- vermeerderd met het vooraf berekende huurbedrag.
 • Het huurbedrag bestaat uit de te verwachten huurprijs, de vermoedelijke extra kilometerprijs en de kosten van een volle tank brandstof.
 • De borgsom kan uitsluitend worden voldaan via pinpas en/ of creditcard. Zijm Euromobil  accepteert Visa en Euromaster cards.
 • Zijm Euromobil kan verplichten om de borgsom, in voorkomende gevallen, uitsluitend per creditcard te laten voldoen.
 • De borgsom, het paspoort (ID-card) en het rijbewijs moeten van één en dezelfde persoon zijn.

Betaling:

 • De betaling kan uitsluitend voldaan worden d.m.v. pinpas of creditcard. Zijm Euromobil accepteert Visa en Euromaster cards.

Legitimatie:

Bij het ophalen van de auto dient de huurder en bestuurder zich te legitimeren met:

 • een in Nederland geldig rijbewijs (langer dan 1 jaar in bezit)
 • een paspoort of ID-card.
 • een adreslegitimatie bijvoorbeeld in de vorm van een bank- of giroafschrift, telefoonrekening of salarisstrook (niet ouder dan 30 dagen)

Bij ontbreken van een van de documenten kan de verhuring niet plaatsvinden!

Verzekeringen:

 • Alle auto's zijn WA Casco verzekerd
 • Standaard eigen risico per schade € 450,-, afkoop eigen risico kan met 50procent kosten 8euro per dag
 • Bestuurders jonger dan 26 jaar hebben een verhoogd eigen risico van € 750,-
 • Verhuur onder de 21 jaar is niet mogelijk, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de directie. Bij akkoordbevinding gelden afwijkende condities voor eigen risicobedragen
 • Bij diefstal, inbraak of schade waarbij de tegenpartij niet bekend is, wordt de huurder verzocht direct aangifte te doen bij de politie en het politierapport met het schadeformulier per omgaande aan de verhuurder toe te sturen
 • Voor bovenhoofdse schade geldt een hoog eigen risico en verwijzen wij naar de BOVAG Huurvoorwaarden
 • Het is niet toegestaan met een Euromobil auto buiten de EU-landen te rijden met uitzondering van Zwitserland en Noorwegen. Wanneer huurder of bestuurder het voertuig buiten Nederland wil gebruiken dient deze Zijm Euromobil hierover te informeren
 • Bij schade waarbij sprake is van drank- of drugsgebruik geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag.

Calamiteiten:

Schade of aanrijding

 • Wij adviseren u ons zo snel mogelijk in kennis te stellen van de schade en daarnaast ook een schadeformulier in te vullen. Deze treft u in het voertuig aan. Het volledig ingevulde schadeformulier ontvangen wij graag spoedig. Is het niet mogelijk om verder te rijden? Geef dit dan aan als u met ons contact op neemt. Wij zoeken dan naar een passende oplossing.

Pech onderweg

 • Ondanks ons zorgvuldig onderhoud kan er onderweg altijd iets mis gaan. Daarom hebben wij een pechservice op al onze voertuigen. Bij pech kan de huurder zich wenden tot de Euromobil Alarmcentrale (+31 (0) 33-2455067). Deze is 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar of meld u zich bij de dichtstbijzijnde Volkswagen, Audi of SEAT-dealer. Reparaties mogen alleen in overleg met de verhuurder worden uitgevoerd.

Verduistering/diefstal

 • Bij verduistering of diefstal dient u zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. Een kopie van het aangifte, een schadeformulier en de originele sleutels ontvangen wij zo snel mogelijk. Daarnaast dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van het voorval.
  U kunt hiervoor bellen met 026-3522740 Zijm Lease, afdeling Schade).
 • In bovenstaande gevallen blijven de BOVAG Huurvoorwaarden van kracht zoals aan u is overhandigd bij de huurovereenkomst.

Huurperiode

 • Een huurdag (24 uur); begint op elk willekeurig moment binnen onze openingstijden, m.u.v. bedrijfswagens hierbij is een huurdag van 08.00 uur tot 08.00 uur.
 • Weekendverhuur gaat in op vrijdag 17.30 uur en duurt tot de daaropvolgende maandag 08.00 uur.
 • dagdeel, maandag t/m Donderdag. 8.00uur tot 13.00uur / 13.00uur tot 17.30uur / 17.30uur tot 8.00uur
 • Het is niet mogelijk het voertuig buiten de openingstijden te retourneren.
 • Bij overschrijding van de huurperiode, langer dan 59 minuten, is de huurder verplicht de kosten van 24 uur extra huurtermijn te vergoeden.

Annulering reservering / niet ophalen reservering

 • Indien huurder binnen 48 uur voor aanvang van de reservering annuleerd of de auto wordt in zijn geheel niet opgehaald, wordt de helft van de huurperiode doorberekend.

(Huis)dieren:

 • Het is niet toegestaan (huis)dieren in het voertuig mee te nemen. Indien dit wel gebeurt, berekenen wij alle schoonmaakkosten vermeerderd met de daghuur, minus 10% van het aantal dagen van schoonmaken door.

Roken:

 • Het is niet toegestaan in het voertuig te roken. Indien dit wel gebeurt, berekenen wij de schoonmaakkosten van € 150,- door.

Speciale prijzen en aanbiedingen:

 • Alle aanbiedingen en speciale prijzen op onze site zijn niet te combineren met elkaar of te combineren met een aanbieding of speciale prijs van een van onze autobedrijven of met een aanbieding van Euromobil Nederland.

Discaimer:

 • Ofschoon deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook.